In action

Akcia BETON 2020 

Concrete Cost Calculator

Terms of action BETÓN 2018


A 10% discount on selected classes of river bed aggregates and a 5% discount on all classes of crushed aggregate concrete applies to all small and large customers, including individuals, regardless of the amount of concrete being discharged.

The discount is activated immediately when calculating the online price calculation.Discount can not be combined with other discounts.

Action validity: 1.4. 2018 - 30.9. 2018

The maximum delivery distance from the Horný Hričov or Bánová - Bitarová Concrete Plant is 50 km. Horný Hričov Concrete Plant produces concrete from both river and crushed aggregate, Bánová - Bitarová concrete plant only from crushed aggregate.The system automatically selects the nearest concrete plant for the selected type of aggregate. The distance calculation can be further specified.

Pre-pricing is not an order, the calculation is non-binding for both parties. After submitting the calculation, our staff will contact you and all the details of the order will be agreed upon.

You must complete all contact details (name, email, phone) to send the calculation and activate the coupon. The submitted data will be processed in accordance with the Privacy Policy of the vph.sk website.

Podmienky akcie a dodatočné zľavy »

podmienky

Podmienky mimoriadnej akcie BETÓN 2022


  • Zľava 10 % na vybrané triedy betónov z riečneho kameniva a zľava 10 % na všetky triedy betónov z drveného kameniva platí pre všetkých malých aj veľkých odberateľov vrátane fyzických osôb.

  • Platnosť akcie: 1. 8. 2022 – 31. 12. 2022

  • Maximálna vzdialenosť miesta dodania od betonárne Horný Hričov je 50 km. Betonáreň vyrába betóny z riečneho aj drveného kameniva. Výpočet vzdialenosti môže byť dodatočne upresnený. Na základe vašej požiadavky a odobraného množstva betónu vám vypracujeme individuálnu cenovú ponuku.

  • Predbežná kalkulácia ceny nie je objednávkou, kalkulácia je nezáväzná pre obe strany. Po odoslaní kalkulácie vás bude kontaktovať náš pracovník a budú dohodnuté všetky náležitosti objednávky.

  • Pre odoslanie kalkulácie musíte vyplniť všetky kontaktné údaje (meno, e-mail, telefón). Odoslané údaje budú spracované v súlade s dokumentom o Ochrane osobných údajov web stránky vph.sk.

zlava

Okrem 10 % zľavy poskytujeme DODATOČNÚ ZĽAVU


  • pri odbere 10 - 20 m³ – zľava 1 €/m³ z ceny betónu

  • pri odbere 20 - 50 m³ – zľava 2 €/m³ z ceny betónu

  • pri odbere 50 m³ a viac – zľava 3 €/m³ z ceny betónu

*cena platí pre betón z riečneho kameniva pri odbere 50 m³ a viac

Potrebujete poradiť? VOLAJTE!

+421 902 892 110

cart icon

Objednať betón online

Zľava sa aktivuje okamžite pri výpočte na online kalkulácii ceny a je už premietnutá do jednotkovej ceny za 1 m³.

phone icon

Objednať betón telefonicky

Zľavu aktivujete na telefónnom čísle +421 902 892 110. Platí rovnako pre veľkých aj malých odberateľov.

Have a price quotation

Our specialists will find the ideal solution for you

Contact us

Contact form

Z vašej IP adresy nie je možné použiť kontaktný formulár. Kontaktujte nás priamo, prosím.